Oprava WC Bratislava - aj Geberitu

Opravár Toaliet - servis, výmena wc, geberit

OPRAVY WC BRATISLAVA po celý deň aj večer

Vodoinštalatér - Majster Opravár aj na Geberity

Opravujem wc splachovač  / vypúšťací ventil wc nádržky/

Vymením wc splachovač ak wc preteká do misy

Plavák WC - výmena napúšťacieho vetnilu vo wc nádržke

Výmena toalety  či montáž wc ešte dnes 


Náhradné diely na všetky bežne známe značky nájdete práve u nás


Pri každej oprave WC sa treba rozhodnúť či je ešte nutná oprava, čiže výmena dielov WC nádržky alebo je lepšia kompletná výmena wc.

Rozhodnutie je samozrejme na zákazníkovi, alebo po doporučení skúseným inštalatérom . Pri oprave wc opravujeme alebo vymieňane poškodené diely wc splachovacej nádržky. Postup pri výmene splachovača / vypúšťacie zariadenia /Demontáž - wc nádržky, demontáž - vypúšťacieho zariadenia / wc nádržky./ Montáž wc. - splachovača / už úsporné splachovacie zariadenie wc nádržky /. A spätná montáž WC nádržky na keramickú misu z prstencovým prípadne iným tesnením.


Postup pri výmene uzatváracieho ventilu wc nádržky. / plavák, napúšťak /.

Demontáž starého nefunkčného plaváka, montáž nového plaváka už s tichým modernejším napúšťaním / napúšťacie zariadenie / Pri výmene napúšťacieho zariadenia doporučujem aj výmenu uzatváracieho ventilu do wc nádržky. Je to z dôvodu aby prípadný uvoľnený vodný kameň neupchal nový plavák. Doporučujem nový uzatvárací ventil s filtrom . / je to sitko umiestnené vo vnútri ventilu / Pri starých wc býva zvyčajne v zlom stave aj hadička prívodu vody - ktorá často spôsobuje v bytoch havárie vody a tým vytopenie objektu. Pri opravách a výmenách dielov wc je potrebné vymeniť hadičku na prívod vody. Nová tlaková hadička spĺňa prísnejšie normy a je bezpečnejšia.

Montáž wc, toaliet : výmena starých WC za modernejšie s úsporným splachovaním

Zákazníkom vymieňame, montujeme WC. Modernejšie WC KOMBI buď zo zadným alebo spodným odpadom podľa spôsobu napojenia na hlavný kanalizačný zvod. Po obhliadke u zákazníka kúpime vhodné WC kombi podľa ceny. Nakoľko ceny WC sú podľa značiek rozdielne. Alebo sa kúpi štandardné wc za prijateľnú bežnú cenu. Zákazníkovi navrhneme optimálne riešenie čo sa týka vhodnosti toho ktorého nového wc. Za dovoz nového wc zákazníkovi učtujeme poplatky podľa cenníka.

Vodoinštalatér Bratislava - opravár wc kontakt : 0905 825 342